viernes, 5 de diciembre de 2008

Repiipiii (LL)

teeQiieRoo... peeLo mandaRiinaaa [!!]
xQee sii
xQee nO
xQee teeadOro [!!]
xQee teeQiierO
xQee ereS mii ruBiio
xQee nO me das palOmiitas dameee damee!!
xQee eRes mii gemeLo
xQee tee necesiiitO (HH)
xQee sOii un encantO
xQee matas alas tiias de infartO xDD
xQee no me aCes cartas ¬¬
xQee lO erees tO ii maS!
xQee siiempree te guuaRdare rencor x laa cocacolaaaaa!
xQee tee mataRe!
xQee qiizaS!
xQee nuunCa
xQee alguun diia...
xQee meabuuRRo
xQee me tiiro x un puenteee
xQee tantas pariidas (LL)
xQee teeQiierO repipiiiii.. [!!]

jueves, 4 de diciembre de 2008

LaaLaaLaa (8)

SiiemPre.. eSa es la paLabra ... ^^
cuuandO me cOntaban qe preguntabas x mii iiO fliipaba & penSaaba '' t e q i i e ro'' , el otro diia me saluDaastes ii aun recoRdaba cuuuandO al saliir de un ciiver me sonReiias =)
ii aSii pensando en tuu miiRadaa me alegras la mañanaa
TeeQiieRo